Miksi backgammon on kielletty peli islamissa?

Kenties olet joskus kuullut, että joku muslimitaustainen henkilö kieltäytyy pelaamasta backgammonia vedoten uskontoonsa. Onko pelaaminen todella kiellettyä islamissa?

Islam on maailman toiseksi suurin uskonto, ja sen perinteet ja säännöt vaikuttavat monen muslimin elämään päivittäin. Yksi kiinnostava piirre islamin opetuksissa on pelaamisen kielto, joka on jättänyt monet ihmiset, myös ei-muslimit, ihmettelemään sen taustalla olevia syitä. Millaisia ovat islamin opetukset pelaamisesta ja millaisia syitä pelaamiskiellolle voi olla – jatka lukemista, niin saat tietää.

Backgammon ja islam

Backgammonia ei mainita Koraanissa eikä muissakaan islamin uskonnollissa kirjoituksissa kiellettynä pelinä. Tämän vuoksi näkemykset sen sallittavuudesta voivat vaihdella eri islamilaisissa koulukunnissa ja eri yksilöiden keskuudessa.

Joidenkin islamin oppineiden ja koulukuntien mukaan backgammon on ehdottomasti kiellettyä, koska siihen voi liittyä uhkapeliä tai rahapanoksia, mikä rikkoo islamin opetusta välttää ahneutta ja kohtuuttomuutta. Backgammonia voi kuitenkin pelata täysi ilman rahapanoksia, mikä selviää, jos haluat etsiä lisätietoa Backgammonista. Jotkut muslimit saattavatkin nähdä Backgammonin sallittuna, jos sitä pelataan ilman rahapanoksia ja vain viihteen vuoksi. Onkin tärkeää ymmärtää, että islamin opetuksia ja sääntöjä sovelletaan monin tavoin. Toiset voivat tulkita pelin sallituksi ja pelata sitä ilman rahapanoksia, kun taas toiset välttävät täysin sen pelaamista.

Jos siis tunnet henkilön, joka kieltäytyy osallistumasta backgammonin pelaamiseen, on mahdollista, että hänelle on opetettu tai hänelle on muodostunut vahva mielipide, että pelin pelaaminen ei ole sopivaa johtuen hänen uskonnostaan. Tällöin on tärkeää kunnioittaa hänen päätöstään ja ymmärtää, että jokainen ihminen uskonnosta riippumatta voi omakohtaisesti päättää, miten suhtautuu erilaisiin peleihin. Mihin sitten pelaamisen kielto islamissa pohjautuu – siitä seuraavassa lisää.

Pelaamisen kielto islamissa – taustalla kulttuuriset ja uskonnolliset näkökohdat

Islamin opetuksissa on useita kohtia, jotka viittaavat pelaamisen kieltoon tai ainakin pelaamisen rajoittamiseen. Yksi tärkeä näkökohta ovat uskonnon perustana olevat moraaliset arvot ja oikeudenmukaisuus. Pelissä on aina voittajia ja häviäjiä, ja jos pelaamiseen liittyy rahaa, se voi johtaa ahneuteen ja vääryyksiin. Islam korostaa kohtuullisuutta ja varoittaa rahan himoitsemisen vaaroista.

Toinen merkittävä näkökulma liittyy ajan ja resurssien käyttöön. Islam nimittäin opettaa, että ihmisten tulisi käyttää aikaansa hyödyllisesti ja rakentavasti. Liiallinen pelaaminen saattaa johtaa ongelmiin, kuten ajan tuhlaamiseen sekä muiden tärkeiden velvollisuuksien, kuten perheen ja yhteisön huomioimisen laiminlyömiseen.

Mahdollisia syitä muslimien pidättäytymiselle pelaamisesta voivat olla myös seuraavat syyt:

  • Uskonnolliset velvoitteet. Islamissa on tarkat säännöt rukoilemisesta ja muista uskonnollisista velvollisuuksista. Jotkut saattavat pidättäytyä pelaamisesta keskittyäkseen paremmin näihin velvoitteisiin.
  • Kulttuuriset näkökohdat. Kulttuuri voi vaikuttaa vahvasti siihen, miten uskonnollisia opetuksia tulkitaan ja sovelletaan. Tietyissä muslimiyhteisöissä pelaaminen voidaan nähdä täysin kielteisenä asiana ja siten vältettävänä.
  • Yksilölliset valinnat. Jokainen muslimi voi omakohtaisesti päättää, miten suhtautua pelaamiseen. Jotkut saattavat välttää sitä täysin, kun taas toiset voivat sallia tietyntyyppiset pelit, kuten kilpaurheilun, kunhan ne eivät johda liialliseen huvitteluun tai ahneuteen.

Pelaamiseen suhtautuminen vaihtelee

On siis tärkeää muistaa, että islamin opetuksia ja käytäntöjä tulkitaan ja sovelletaan monin tavoin eri muslimiyhteisöissä ja yksilöiden keskuudessa. Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa olla muslimi, ja pelaamisen kielto voi vaihdella kulttuurista, yksilöllisistä mieltymyksistä ja henkilökohtaisista uskomuksista riippuen.

Pelaamisen kielto islamissa ei ole yksiselitteinen ja siihen vaikuttaa monia tekijöitä. Pohjimmiltaan pelaamisen kielto heijastaa islamin perusperiaatteita oikeudenmukaisuudesta, kohtuullisuudesta ja ajan hyödyntämisestä. Kunnioittamalla ja ymmärtämällä näitä näkökohtia voidaan edistää keskinäistä kunnioitusta eri uskontojen ja eri taustoista tulevien ihmisten välillä.